Hotline: 04 667 49 109 - 0915 441 409

Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa

LAF: Qúy I đạt 49,7 tỷ đồng LNTT, gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2011

 

 

 
 
 
LNST quý I/2011 đạt 37,34 tỷ đồng, tăng 201,37% so với cùng kỳ năm 2010. EPS đạt 2.788 đồng.

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) thông báo hoạt động kinh doanh quý I/2011.

Doanh thu quý I/2011 đạt 161,19 tỷ đồng, tăng 28,37% so với cùng kỳ năm 2010. Nhờ tỷ trọng chi phí hàng bán trên doanh thu thuần quý I/2011 chỉ 65,4% trong khi cùng kỳ năm 2010 là 84,95% nên dù doanh thu chỉ tăng 28,37% nhưng lợi nhuận gộp tăng 195,29%.

LNST quý I/2011 đạt 37,34 tỷ đồng, tăng 201,37% so với cùng kỳ năm 2010. EPS đạt 2.788 đồng.

Tổng LNTT quý I/2011 của LAF đạt 49,69 tỷ đồng, gần hoàn thành kế hoạch 50,2 tỷ đồng cả năm 2011. Tuy nhiên, đến nay, LAF chưa có thông tin gì thêm về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm.

 

Chỉ tiêu Q1/2011 Q1/2010 Tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 161.19 125.57 28.37%
Giá vốn 105.42 106.67
Gía vốn/DT Thuần 65.40% 84.95%
LN gộp 55.75 18.88 195.29%
DT tài chính 4 7.57 -47.16%
CP tài chính 1.52 4.96
CP bán hàng 2.49 2.96
CP Quản lý 6.07 1.94
LNTT 49.69 16.54 200.42%
LNST 37.34 12.39 201.37%
EPS (đồng) 2788 1526

 Theo LAF
Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

  • Thiết bị, dây cáp điện

    0986 65 0968

  • Dịch vụ điều hòa

    04 667 49 109 / 0915 441 409

  • Hotline

    0915 441 409

Đối tác tin cậy

Lin k?t 2
Vinacds